Nieuwe winkel(tijden)

Er is de afgelopen tijd het een en ander gewijzigd binnen de vereniging en het bestuur. Hierover hebben jullie een mail ontvangen. In de komende Raffia en tijdens de Algemene ledenvergadering in april zullen we ons aan u voorstellen.

We hebben de sluiting van de winkel en kantine gebruikt om schoon te maken en op te ruimen. Vanaf woensdag 8 februari is de winkel en kantine weer beperkt open.

Let op! Gewijzigde openingstijden!
Voorlopig is de winkel op woensdag van 10 tot 11 uur open en op zaterdag van 10 tot 12 uur. Tijdens de openingstijden van de winkel kan er in de kantine koffie worden gedronken.

De bijeentuun telt ook mee…

De bijeentuun (tuinnummer 83) van de ATV oranjebond heeft ook dit jaar meegedaan aan de landelijke bijentelling 2020. In totaal hebben negen personen hun briefje met de telling bij de bijeentuun ingeleverd.

Briefjes Telling
3 8 bijen / zweefvliegen
2 5 hommels en bijen
1 3 aardhommels, 1 honingbij & 1 sachembij
1 2 narcisvliegen, 1 aardhommel en 1 honingbij
1 7 bijen
1 4 bijen

Hoofdkraan vervangen

Geruime tijd geleden kwam aan het licht dat de hoofdkraan, die het tuincomplex van water voorziet, kapot was waardoor lekkage ontstond.  Reparatie bleek niet afdoende. Vervangen van de kapotte kraan,  na 40 jaar trouwe dienst. was de enige optie.

Vandaag, vrijdag 8 mei is de oude vervangen door een nieuw exemplaar. Daar zijn we erg blij mee zodat we weer ongestoord, en storingsvrij, water kunnen tappen op het tuincomplex. Op de foto ziet u de plaats, achter het publicatiebord, waar de nieuwe hoofdkraan in de grond is gemonteerd in een betonnen put.

De AVVN

geschreven door Henk Oldenbeuving

Je mag niet verwachten dat een vrijwillige bestuurder de ontwikkelingen en procedures op het gebied van wetten en regels actueel kan volgen. Dat mag je wel van AVVN, de landelijke overkoepelende organisatie voor volkstuinen, verwachten. Wij hebben daarvoor een deskundige en professionele staf, die hulp en ondersteuning biedt, van een schriftelijk advies tot actieve onderhandelingen. Wat je maar wilt.   

Bij ons krijg je alles wat je nodig hebt om als bestuur en als tuinders met elkaar goed te blijven functioneren. Maar er is meer. We kennen ook een op maat gesneden conflictbeslechting die bestaat uit

  • een goed gesprek
  • bemiddeling 
  • bindend advies 

Met conflictbeslechting voorkomen we juridisch gedoe (en kosten) met advocaten en rechters. We lossen problemen op met mensen die de wereld van Samen Tuinieren van binnen kennen.
Maar ook advies over “samen”tuinieren,  legionellapreventie, natuurlijk tuinieren komen voorbij en sinds kort dus ook berichtgeving over het Coronavirus. De AVVN is er dus op letterlijk alle fronten om tuinders te helpen, bijna ongeacht de vraag die iemand heeft.

Sectorwerkzaamheden

De tuinders van elke sector helpen twee keer per jaar mee met (groot) tuinonderhoud op het complex van de tuinvereniging. Gezellig en vooral ook nuttig. Van het schoffelen van paden,  snoeiwerk of onderhoud van de tuinloods, het hoort er allemaal bij.

Op 13 juli jl. werd een grote snoeiklus opgepakt door een aantal mensen van sector 2. Met grote inzet werd geklust en na afloop was er nog even tijd voor een bakkie koffie. Fijn dat regelmatig mensen de handen uit de mouwen steken!