Amateur Tuinders Vereniging Oranjebond

Het doel van ATV Oranjebond is om iedere tuinder met plezier te laten tuinieren. De vereniging heeft een ondersteunende en faciliterende functie naar de tuinders toe.

Het bestuur handelt daarbij naar de opgestelde statuten en reglementen van ATV Oranjebond:


Lidmaatschap

Leden van ATV Oranjebond zijn tevens lid van het AVVN, de landelijke overkoepelende organisatie voor volkstuinen. Leden ontvangen van het  AVVN elk kwartaal het blad De Tuinliefhebber. ATV Oranjebond verspreidt daarnaast ieder voorjaar een eigen blad onder leden: Raffia.


Meer informatie