Over ons

Het doel van ATV Oranjebond is om iedere tuinder met plezier te laten tuinieren. De vereniging heeft een ondersteunende en faciliterende functie naar de tuinders toe.

Het bestuur handelt naar de opgestelde statuten en reglementen van de Oranjebond:

De tuindersvereniging is aangesloten bij het AVVN, de landelijke overkoepelende organisatie voor volkstuinen. Leden ontvangen elk kwartaal het blad De Tuinliefhebber.

ATV Oranjebond verspreidt ieder voorjaar een eigen blad onder leden. Elk lid kan hier stukjes voor aanleveren. De laatste aflevering is ook altijd via de website in te zien: Raffia 2023

Voor contact, zie: bestuur en commissies