Wat wordt van mij verwacht als tuinder?

Wat we van leden verwachten, is opgenomen in het tuinreglement.

We verwachten dat je de tuin en het bijbehorende pad netjes houdt. Grenst je tuin aan een sloot of singel, dan verwachten we dat je deze ook (mede) onderhoudt.

Daarnaast wordt van je verwacht dat je twee keer per jaar een zaterdagochtend deelneemt aan algemene werkzaamheden ten behoeve van onderhoud van het complex. Je wordt hiertoe opgeroepen door het sectorhoofd van de sector waar je tuin deel van uitmaakt.

Het rooster vind je op de website en krijg je in december over de post toegestuurd.

Meer veelgestelde vragen