Vrijwilligers gezocht

Als lid van ATV Oranjebond wordt van je verwacht dat je je eigen tuin onderhoudt en dat je twee keer per jaar een bijdrage levert aan de algemene werkzaamheden die per sector worden opgepakt. En het staat je uiteraard vrij het daarbij te laten.

Bestuur en commissies

Maar zoals iedereen zich ongetwijfeld realiseert, moet daarbuitenom ook nog het een en ander aan taken en klussen worden opgepakt om een vereniging als ATV Oranjebond draaiende te houden. Daarvoor hebben we het bestuur, de tuincommissie, de bouwcommissie, de in- en verkoopcommissie en de sectorhoofden. De groep die dit alles nu op zich neemt, krijgt aardig wat gedaan, maar de bezetting mag wel wat royaler.

Overige taken en klussen

Los van dit soort vaste functies zijn er ook altijd minder vaste klussen waarbij we menskracht kunnen gebruiken. Zo moet bijvoorbeeld eigenlijk ook jaarlijks een deel van de loods opnieuw in de verf gezet worden.

Ook in de winkel en kantine kunnen we extra handen gebruiken. Beide zijn nu beperkt open omdat we het met een kleine groep leden doen, waarvan de meesten doordeweeks aan het werk zijn. Het gezamenlijk koffiedrinken dat jarenlang elke ochtend tussen 9.00 en 10.00 uur mogelijk was, is iets dat we daarom nu niet kunnen bieden.

Vrijwilligerswerk kost hoe dan ook tijd en energie, maar je krijgt er ook veel voor terug. Je leert de vereniging en de leden op een andere manier kennen en het geeft veel voldoening  wat je toch steeds weer klaarspeelt met z’n allen.

Een vereniging kan nou eenmaal niet zonder vrijwilligers. Mocht je meer voor je vereniging willen doen, meld je dan bij het bestuur. Ook als je eerst meer informatie wilt.

info@atvoranjebond.nl