Bestuur, commissies en sectorhoofden

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles dat de vereniging aangaat en bestaat uit een voorzitter, een eerste en een tweede secretaris en een eerste en een tweede penningmeester.

De in- en verkoopcommissie onderhoudt contacten met leveranciers, ziet toe op de winkelvoorraad en regelt dat leden via de vereniging mest, zaden, aardappels, groenteplantjes, uien, aardbeien, chrysanten en eventueel nog andere gewenste spullen kunnen bestellen.

De bouwcommissie toetst bouwaanvragen van tuinders aan de geldende richtlijnen en ziet erop toe dat bouwwerken voldoen aan de verleende vergunning en dat niet gebouwd wordt zónder vergunning.

De tuincommissie ziet toe op de staat van tuinen, het onderhoud van het complex, het snoeien van de heggen, de aansturing van de algemene werkzaamheden en regelt de tuinuitgifte.

De sectorhoofden roepen de leden van hun sector op voor de algemene werkzaamheden op het complex en ondersteunen de tuincommissie.

De activiteitencommissie organiseert vooral voor de wintermaanden uiteenlopende activiteiten. Dit kan gaan om een workshop, filmavond, lezing, demonstratie, proeverij enz. Met die activiteiten willen ze tuinders graag informeren over natuurlijk en biologisch tuinieren en de onderlinge verbondenheid tussen tuinders vergroten.

Ook de bezetting van de winkel en de kantine in het tuinderskwartier wordt gedaan door vrijwilligers. Hier zit geen aparte commissie op.