Verslag ALV 2019

Hieronder volgt een kort verslag van de ALV van 2019.

Op 18 april van dit jaar vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in de vergaderzaal van Pro-Assen, vanaf 20.00 uur.

Nadat de mensen koffie hadden gekregen werd de vergadering door onze voorzitter Martin Jansen geopend en de agenda besproken zoals die was vastgesteld.

Enige zaken die eruit sprongen tijdens de vergadering: 

– De kascommissie deed kort verslag van de inzage in de financiële huishouding van onze vereniging. De bevindingen van de kascommissie waren erg positief, de penningmeester, Erik Scholte, had een prima stuk werk afgeleverd, hem werd decharge verleend. Daar is de tuincommissie erg blij mee. 

– Erik Scholte,penningmeester van de vereniging, met hulp van Henk Feijen, is aftredend. Een vriendelijk, maar oprecht ook dringend verzoek werd gedaan aan de mensen, zich aan te willen melden als de nieuwe penningmeester of uit te willen kijken naar iemand die de rol van penningsmeester over wil en kan nemen op (kort) termijn.Voor info kunnen mensen terecht over de ze belangrijke taak, bij Martin Jansen en Erik Scholte die vooral inhoudelijk toelichting kan geven.

Er was een behoorlijk goede opkomst van bezoekers van de vergadering, ondanks de live uitzending van “The Passion”op tv. De tuincommissie was daar erg blij mee.

Namens het bestuur ATV Oranjebond,

Daan Kraan